Generix - rejestracja i kontrola czasu pracy

Systemy kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Przedszkolak pod kontrolą – rejestrowanie obecności dziecka

Przedszkolak pod kontrolą – rejestrowanie obecności dziecka

W związku ze zmianami w polskim prawie, które nastąpiły w 2011 roku, przedszkola są zobligowane do rejestracji godzin, w jakich poszczególne dzieci przebywają na terenie placówki. Nowe obowiązki związane są z wprowadzeniem możliwości korzystania z bezpłatnej opieki nad dzieckiem przez 5 godzin dziennie. Jak działają elektroniczne systemy rejestracji obecności dziecka w przedszkolu i dlaczego warto w nie zainwestować?

Po co rejestrować obecność dziecka w przedszkolu?

Regulacje, według których opłaty za przebywanie dziecka w przedszkolu można pobierać dopiero po 5 godzinach dziennie, wprowadziła ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty. Znowelizowane przepisy zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. W związku z tym na polskim rynku placówek przedszkolnych zaistniała potrzeba wprowadzenia rozwiązań pozwalających na precyzyjne rejestrowanie godzin, w jakich dziecko przebywa na terenie przedszkola. Tradycyjne formy rejestracji (np. ręczne odnotowywanie godzin w dzienniku przez pracowników placówki) nie zawsze zdaje egzamin i może prowadzić do licznych błędów. Dlatego coraz więcej przedszkoli decyduje się na wprowadzenie elektronicznych systemów opartych na nowoczesnych czytnikach oraz kartach dostępu.

Jak działają systemy rejestracji w przedszkolach?

Każde dziecko otrzymuje indywidualny identyfikator (karta zbliżeniowa), który rodzice przykładają do specjalnego czytnika w celu zarejestrowania godziny przyprowadzenia malucha do placówki i odebrania go z niej. Na rynku istnieje wiele rodzajów czytników kart zbliżeniowych – z czytelnym wyświetlaczem i zegarem czasu, a także klawiaturą, która umożliwia rejestrowanie dziecka za pomocą kodu (w przypadku zagubienia identyfikatora). Karty i czytniki są oczywiście połączone z programem, który pozwala precyzyjnie ustalać parametry wpływające na sposób rozliczania kosztów pobytu malucha w placówce. Nowoczesne systemy rejestracji obecności dziecka w przedszkolu pozwalają na wygenerowanie raportów obecności dzieci i przesłanie ich e-mailem na adres rodziców. W raportach można znaleźć informacje o tym, jakie godziny objęte były dofinansowaniem ze strony samorządu, a za jakie płacą opiekunowie. System umożliwia również wprowadzanie dodatkowych danych, np. na temat posiłków czy zajęć płatnych. Dla rodziców oznacza to możliwość szybkiego zweryfikowania z czego wynika płatność, a dla przedszkola – usprawnienie procesu rozliczania obecności dzieci.

Bezpieczeństwo to priorytet

Wprowadzenie nowoczesnych czytników dostępu pozwala nie tylko na dokładne rejestrowanie godzin, w jakich dziecko przebywa na terenie placówki i ustalanie na tej podstawie odpłatności. Systemy chronią także teren przedszkola przez wtargnięciem osób niepowołanych. Wiele placówek inwestuje w czytniki, które uniemożliwiają wejście osób nieposiadających identyfikatora. Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolach to priorytet, dlatego wiele placówek decyduje się na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *