Generix - rejestracja i kontrola czasu pracy

Systemy kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Systemy kontroli dostępu do pomieszczeń

System Kontroli Dostępu służy do zarządzania ruchem pracowników w firmie. Ma za zdanie ograniczyć dostęp do chronionych stref i ma zapamiętać kto i kiedy w nich przebywał. W wielu branżach produkcji posiadających certyfikaty jakości ISO systemy Kontroli Dostępu są obowiązkowe.

W Państwa firmie na pewno są miejsca, które wymagają ochrony staranniejszej niż pozostałe. Na szczęście można zapewnić ją bez dużego wysiłku i wysokich kosztów.

Może to być pomieszczenie, w którym przechowywane są najważniejsze dokumenty. Sejf chroniący receptury lub patenty kluczowych produktów. Magazyn z drogimi surowcami, serwerownia lub pokój, w którym znajdują się komputery z zainstalowanym ważnym oprogramowaniem. Albo jest jakiekolwiek inne miejsce w firmie, do którego dostęp powinni mieć tylko wybrani pracownicy. Do zapewnienia ich ochrony nie jest jednak niezbędne zaangażowanie oddzielnego pracownika. Dużo tańszym i wygodniejszym rozwiązaniem będzie bowiem instalacja systemu kontroli dostępu.

Przedstawiamy Państwu nowoczesny System Kontroli Dostępu Control Expert 2.0 zaprojektowany przez nas specjalnie dla polskich firm i instytucji. System kontroli dostępu Nasz system kontroli dostępu składa się z kontrolerów, czytników kart zbliżeniowych oraz z oprogramowania Control Expert 2.0.

CO NAS WYRÓŻNIA:

  • nasze kontrolery współpracują z większością czytników standardu Wiegand
  • nasze kontrolery są IP w standardzie TCP/IP (posiadają stałe adresy IP)
  • obsługujemy kontrolę otwarcia drzwi – przypominanie, alarmy
  • obsługujemy strefy czasowe otwarcia drzwi na stałe

ELEMENTY MECHANICZNE OGRANICZAJĄCE DOSTĘP:

Kontrola dostępu jest na tyle skuteczna, na ile skuteczne są mechaniczne ograniczenia dostępu. W naszej ofercie znajdziecie Państwo wiele typów markowych elektrozaczepów, bramek, zwory magnetyczne, zamki trzpieniowe. Zastosowanie odpowiedniego typu zamknięcia zależne jest od typu przejścia, konieczności zapewnienia ruchu ewakuacyjnego, stopnia ochrony pomieszczeń i wielu innych warunków.

ELEMENTY DODATKOWE:

  • Kamery - robią zdjęcia w chwili rejestracji karty, w celu zwiększenia kontroli.
  • Fotokomórki – umożliwiają rejestrację przejścia bez użycia karty identyfikacyjnej przez przejścia otwarte
  • Fotokomórki z kamerą – umożliwiają zrobienie zdjęć osobom przechodzącym przez przejście bez użycia karty
  • Przyciski sterujące – umożliwiają rejestrowane otwieranie drzwi przez portiera
  • Stacyjki – umożliwiają włączanie i wyłączanie systemu za pomocą klucza
  • Moduły dodatkowe

SZYBKI SERWIS:

Czasami w wyniku awarii urządzeń wynikłych z wady sprzętu bądź czynników zewnętrznych (przepięcia, burze, akty wandalizmu) konieczny jest serwis urządzeń. W przypadku systemu kontroli dostępu jest na to niewiele czasu. Aby wspierać w takich sytuacjach użytkowników i dostawców naszych rozwiązań wdrożyliśmy system zdalnego serwisu naszych kontrolerów i oprogramowania. Większość zgłaszanych awarii jesteśmy w stanie usunąć zdalnie z niewielką pomocą osób w miejscu wystąpienia usterki w terminie nie przekraczającym 36h.