Generix - rejestracja i kontrola czasu pracy

Systemy kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Program do liczenia czasu pracy – TIME EXPERT 2.0

Zebranie danych dotyczących wejść i wyjść pracowników to tylko niewielka część czynności, które musicie Państwo wykonać w związku z ewidencją czasu pracy w firmie.

W pierwszym zadaniu pomogą specjalne systemy rejestrujące ruch przy wejściu do firmy. Kiedy już zbierzecie Państwo te informacje, niezbędne będzie jeszcze ich posegregowanie, obliczenie godzin obecności każdego pracownika i przygotowanie odpowiednich raportów. To zajęcie pracochłonne, a przy jego wykonywaniu nietrudno o pomyłki. Dlatego warto wspomóc się programem do liczenia godzin pracy. Dzięki niemu rozliczanie godzin pracy nie sprawi już problemów, a czas, który dotąd Państwo na to poświęcali, będziecie mogli wykorzystać na inne ważne działania.

Program Time Expert 2.0 składa się z 16 działów oraz 5 modułów dodatkowych. Program jest bezpośrenio zintegrowany z Kontrolą Dostępu oraz Kontrolą Zleceń. Główne możliwości programu to:
 • Prosta i intuicyjna praca w programie, Czytaj więcej arrowred
 • Praca w sieci na dowolnej ilości stanowisk, Czytaj więcej arrowred
 • Definiowanie dowolnej ilości klientów oraz przydzielanie im praw, Czytaj więcej arrowred
 • Definiowanie dowolnej struktury firmy, Czytaj więcej arrowred
 • Definiowanie szczegółowych planów pracy, Czytaj więcej arrowred
 • Szczegółowe raporty grupowe oraz raporty pojedynczego pracownika, Czytaj więcej arrowred
 • Bilans pracy, bilans nieobecności oraz karta pracy, Czytaj więcej arrowred
 • Wysyłanie raportów oraz planów pracy na wskazany adres e-mail pracownika, Czytaj więcej arrowred
 • Aktualny status pracownika, Czytaj więcej arrowred
 • Definiowanie dowolnych dodatkowych powodów nieobecności, Czytaj więcej arrowred
 • Wydruk praktycznie każdej informacji w programie (plany pracy, bilanse, raporty,itd.), Czytaj więcej arrowred
 • Eksport do formatów Excel, Pdf oraz Text (plany pracy, bilanse, raporty, itd.), Czytaj więcej arrowred
 • Definiowanie własnych szablonów wydruku, Czytaj więcej arrowred
 • Aktualizacja do najnowszej wersji z poziomu programu, Czytaj więcej arrowred
 • Odblokowywanie dodatkowych modułów za pomocą kodów, Czytaj więcej arrowred
 • Praca na jednej z najlepszych baz danych dostępnej na rynku Microsoft SQL Server 2005 Express, Czytaj więcej arrowred
 • Przystosowanie do współpracy z najnowszą bazą danych Microsoft SQL Server 2008 Express, Czytaj więcej arrowred
 • Szczegółowa instrukcja dostępna z poziomu każdego działu, Czytaj więcej arrowred
 • Program pracuje pod kontrolą systemów Windows takich jak 2000, XP, Vista, 7 oraz Windows Server 2000, 2003, 2008, zarówno 32 jak 64 bitowych.
  Program składa się z następujących działów:
Text
Pracownicy
Karty
Karty
Rejestracja Czasu Pracy
Plany pracy
Rejestracja Czasu Pracy
Rejestracje
Rejestracja Czasu Pracy
Raporty grupowe
Rejestracja Czasu Pracy
Raport pracownika
Rejestracja Czasu Pracy
Karta pracy
Rejestracja Czasu Pracy
Bilans pracy
Rejestracja Czasu Pracy
Bilans nieobecności
Rejestracja Czasu Pracy
Obecni i nieobecni
Rejestracja Czasu Pracy
Parametry
Rejestracja Czasu Pracy
Grupy
Rejestracja Czasu Pracy
Klienci
Rejestracja Czasu Pracy
Nieobecności
Rejestracja Czasu Pracy
Moduły
Rejestracja Czasu Pracy
Informacja
  Moduły dodatkowe to:

Prosta i intuicyjna praca w programie

Program został zaprojektowany tak, aby maskymalnie ułatwić w nim pracę. Wszystkie dane są prezentowane w przejrzysty sposób, a te które wymagają szczególnej uwagi są wyróżnione kolorami. Wiele funkcji w programie można wykonywać w różnych miejscach oraz na różne sposoby, dzięki temu to osoba obsługująca program decyduje gdzie i jak najprościej wykona daną operację. Program posiada także opcje ułatwiające szybką edycję danych jak kopiowanie pojedynczych komórek, kopiowanie wierszy oraz kolumn, edycję bezpośrednio w tabeli, itp. Rejestracja Czasu Pracy Przykładowy widok działu "Pracownicy"

Praca w sieci na dowolnej ilości stanowisk

Program przystosowany jest do pracy w sieci. Wspólnym elementem jest baza danych. Program łączy się z bazą danych lokalnie lub zdalnie przy pomocy adresu IP. Z programu w tym samym momencie może korzystać nieograniczona ilość osób.

Definiowanie dowolnej ilości klientów oraz przydzielanie im praw

Każdy klient może być przydzielony do określonej grupy lub podgrupy którą będzie zarządzał. Taki podział niezbędny jest do ogarnięcia większej ilości pracowników. Klient widzi tylko pracowników którzy zostali przydzieleni do jego grupy i wszystkich jej podgrup. Klientowi nadawane są także prawa określające jakie zmiany może wykonać w programie.

Definiowanie dowolnej struktury firmy

Grupy w programie wykorzystywane są do zarządzania pracownikami przez utworzonych klientów, a także do wyświetlania tylko wybranych pracowników w tabelach. Grupy mogą służyć także do zdefiniowania wielu firm w jednym systemie. Każda główna grupa może być oddzielną firma, dla której przydziela się klientów do obsługi oraz pracowników. Dla każdej z firm można utworzyć osobną strukturę wewnątrz firmy. Rejestracja Czasu Pracy Przykładowy widok działu "Grupy"

Definiowanie szczegółowych planów pracy

Plan pracy to podstawowy element niezbędny do prawidłowego rozliczenia czasu pracy pracownika. Został zaprojektowany tak aby można było zdefiniować każdy dzień pracy pracownika w sposób dowolny. Każdy dzień może być zdefiniowany jako:
   • Wolny
   • Pracujący
    • Dokładny
    • Przedział
    • Norma
   • Zmianowy
   • Nieobecność
   • Święto
Dla każdego dnia pracującego można ustawić niezależnie godziny nadliczbowe oraz ustalić ich maksymalną długość:
   • Podstawowe
   • 100%
   • Odpracowanie godziń
Można także dla każdego dnia pracującego ustawić niezależnie godziny specjalne oraz ustalić ich maksymalną długość:
   • Odbiór godzin
   • Przerwa specjalna
Aby skrócić maksymalnie czas potrzebny do stworzenia planu pracy program został wyposażony w rozbudowaną możliwość kopiowania pojedynczych komórek, wierszy oraz kolum a także zaawansowane kopiowanie cykliczne (np. pojedynczy tydzień można skopiować cyklicznie na cały miesiąc lub na cały rok). Dzięki tym możliwościom zdefiniowanie miesięcznego lub rocznego planu pracy dla wielu pracowników to zaledwie kilka minut pracy w programie. Rejestracja Czasu Pracy Przykładowy widok działu "Plany pracy"

Szczegółowe raporty grupowe oraz raporty pojedynczego pracownika

Raporty grupowe składają się z następujących elementów:
   • Norma
   • Obecność
   • Praca
   • Służbowe
   • Przerwa
   • Spóźnienia
   • 50%
   • 100%
   • Noce
   • Bilans
   • Suma pracy
Natomiast raporty pojedynczego pracownika składają się z następujących elementów:
   • Norma
   • Wejście
   • Wyjście
   • Obecność
   • Praca
   • Służbowe
   • Przerwa
   • Spóźnienia
   • 50%
   • 100%
   • Noce
   • Odpracowanie
   • Specjalne
   • Bilans
   • Bilans tygodniowy
   • Suma pracy
Rejestracja Czasu Pracy Przykładowy widok działu "Raport Pracownika"

Bilans pracy, bilans nieobecności oraz karta pracy

W programie można generować kartę pracy w której można wykazać następujące typy danych:
   • Obecność
   • Praca
   • Praca / Norma
   • Rzeczywisty
   • Rzeczywisty / Norma
W bilansie pracy znajduje się zestawienie miesięcznej pracy pracowników z wyszczegolnieniem powodów nieobecności. Natomiast w bilansie nieobecności znaduje się informacja o ilości nieobecności w danym roku dla konkretnego pracownika z informacją o wykorzystanej ilości dni z urlopu wypoczynkowego. Rejestracja Czasu Pracy Przykładowy widok działu "Karta pracy"

Wysyłanie raportów oraz planów pracy na wskazany adres e-mail pracownika

W prosty sposób można wysłać rozliczenie roczne lub miesięczny plan pracy do pracownika. Program generuje automatycznie odpowiedni plik Pdf, dołącza go do wiadomości i wysyła do pracownika na wskazany adres e-mail.

Aktualny status pracownika

Aktualny status pracownika pozwala na bieżąco śledzić pracownika. Otrzymujemy informacje czy pracownik przyszedł już do pracy, czy się spóżnił a jeżeli tak to jak bardzo, czy aktualnie pracuje, czy wyszedł na przerwę i czy skonczył już pracę.

Definiowanie dowolnych dodatkowych powodów nieobecności

W programie zostały zdefiniowane ponad 20 nieobecności. Istnieje również możliwość zdefiniowanie dodatkowych własnych nieobecności jak również pozostawienie tylko takich nieobecności jakie są akceptowane w danej firmie. Każdej nieobecności określamy dodatkowe parametry. Rejestracja Czasu Pracy Przykładowy widok działu "Nieobecności"

Wydruk praktycznie każdej informacji w programie (lista pracowników, plany pracy, bilanse, raporty, itd.)

W programie można wydrukować informacje z praktycznie każdego działu. W każdym z działów można drukować przy pomocy dowolnej ilości szablonów, dzieki temu w zależności od potrzeb, można wydrukować wszystkie informacje lub tylko te które są dla danej firmy istotne. Rejestracja Czasu Pracy Przykładowy widok z wydruku "Raport pracownika"

Eksport do formatów Excel, Pdf oraz Text (lista pracowników, plany pracy, bilanse, raporty, itd.)

Dane w tabelach mogą zostać wyeksportowane do programu Microsoft Excel z pełnym formatowaniem, jak również pliku Pdf lub Text. Rejestracja Czasu Pracy Przykładowy widok wyeksportowanego "Raportu pracownika" do programu Microsoft Excel

Definiowanie szablonów wydruku

Każdy wydruk oparty jest na szablonie którego można dowolnie modyfikować, zarówno jeżeli chodzi o dane które mają zostać wydrukowane ale również ich wygląd (czcionka, kolor, rozmiar, wyrównanie) jak i miejsce na wydruku. Każdy dział może posiadać dowolną liczbę utworzonych szablonów. Szablony służą także podczas generowanie plików Pdf. Rejestracja Czasu Pracy Przykładowy widok szablonu wydruku z działu "Rejestracje"

Aktualizacja do najnowszej wersji z poziomu programu

Aktualizacja do najnowszej wersji programu jest zautomatyzowana i wymaga jedynie kilkukrotnego kliknięcia myszką.

Odblokowywanie dodatkowych modułów za pomocą kodów

Odblokowanie dodatkowych modułów wymaga jedynie wczytanie otrzymanego pliku z kodem. Nie ma żadnych dodatkowych instalacji, zmian bazy, itp.

Praca na jednej z najlepszych baz danych dostępnej na rynku Microsoft SQL Server 2005 Express

Baza danych Microsoft SQL Server 2005 Express jest bezpłatną bazą danych równiez do użytku komercyjnego. Więcej informacji znajduje się bezpośrednio na stronie producenta Microsoft SQL Server 2005 Express

Przystosowanie do współpracy z najnowszą bazą danych Microsoft SQL Server 2008 Express

Baza danych Microsoft SQL Server 2008 Express jest najnowszą bezpłatną bazą danych również do użytku komercyjnego. Więcej informacji znajduje się bezpośrednio na stronie producenta Microsoft SQL Server 2008 Express

Szczegółowa instrukcja dostępna z poziomu każdego działu

Aby ułatwić naukę w programie instrukcja dostępna jest w każdym dziale programu. Po kliknięciu na ikonkę zostaje otwarta instrukcja od razu na wybranym dziale.

Eksport rejestracji

Moduł eksport rejestracji służy do eksportowania rejestraji pracowników do programów kadrowo-płacowów na podstawie szablonów. Szablony można dowolnie definiować. W programie zostały zdefiniowane podstawowe dwa szablony do programów CDN-OPTIMA oraz ENOVA.

Fotorejestracja

Moduł photo rejestracja służy do rejestrowania zdjęć podczas odbijania karty przez pracownika. W programie w prosty sposób można podlągną czy na pewno właściciel odbił kartę.

Moduł e-mail

Moduł e-mail służy do wysyłania raportów oraz planów pracy na wskazany adres e-mail pracownika.

Moduł pracownika

Moduł pracownika służy do podlągnięcia przez pracownika swoich rejestracji, raportów oraz planów pracy.

Moduł portiera

Moduł portiera służy do potwierdzenia przez portiera czy osoba wchodząca odpowiada osobie zdefiniowanej w programie na podstawie zdjęcia. Dodatkowo służy do rejestrowania zdarzeń jak np. wydawanie kluczy, itp.