Generix - rejestracja i kontrola czasu pracy

Systemy kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Nadgodziny a kontrola czasu pracy

Nowoczesne systemy służące do kontrolowania czasu pracy pomagają nie tylko weryfikować czas pojawienia się pracowników w firmie, wyjścia z niej czy korzystania z przerw, ale także zliczać nadgodziny i tym samym ułatwiać pracę działu kadr, a pracownikom zapewniać wypłatę odpowiadającą rzeczywistej liczbie przepracowanych godzin. Dlaczego warto zainwestować w takie rozwiązania i jakie firmy decydują się na ich zastosowanie?
Rejestracja czasu pracy – obowiązek prowadzenia ewidencji nadgodzin
Pojęcie nadgodzin zostało uregulowane w art. 151 par. 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym za pracę w godzinach nadliczbowych uznawana jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
Prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz pracy w godzinach nadliczbowych jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, którego nie wolno bagatelizować. W przypadku nadgodzin jest to niezwykle istotne przede wszystkim ze względu na wynikający z przepisów Kodeksu obowiązek wypłacania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatki wynoszą 50% lub 100% wynagrodzenia – drugi przypadek dotyczy pracy w nadgodzinach przypadających m.in. w nocy oraz w niedziele i święta.
Jak działa kontrola czasu pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie?
Duże firmy coraz częściej decydują się na odejście od tradycyjnych sposobów ewidencjonowania czasu i stawiają na nowoczesne systemy, które automatycznie rejestrują godziny rozpoczęcia oraz zakończenia pracy. System opiera się na układzie czytników rejestrujących wejścia i wyjścia pracowników.
Czytniki umieszczone są przy drzwiach wejściowych do budynku, a osoby zatrudnione rejestrują się poprzez przyłożenie indywidualnie wydanej dla każdego karty. Systemy kontroli czasu pracy wykorzystują też nowoczesne czytniki biometryczne, np. reagujące na linie papilarne, a coraz popularniejsza staje się również tzw. fotorejestracja, polegająca na wykonywaniu zdjęć osobom zbliżającym kartę do czytnika.
Kontrola czasu pracy – dla kogo?
System rejestracji czasu pracy to doskonałe narzędzie, które zdecydowanie ułatwia pracę działów HR. Pozwala on na wyeksportowanie danych do zewnętrznych programów, np. kadrowo-płacowych, a także na tworzenie przydatnych raportów i bilansów, które można w każdej chwili wydrukować.
Na profesjonalne systemy ułatwiające rejestrowanie czasu pracy często decydują się duże firmy, np. korporacje, zakłady produkcyjne i przedsiębiorstwa oferujące zatrudnienie w systemie 3- i 4-zmianowym. Rozwiązania te znakomicie sprawdzają się w firmach, w których zatrudnionych jest wiele osób.
Nie znaczy to jednak, że system rejestracji czasu pracy nie sprawdza się w małych firmach. Wręcz przeciwnie, zwłaszcza, że nie jest to drogie narzędzie.
Systemy kontroli i ewidencji to także świetne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, którym zależy na oszczędnościach – lepiej jest zainwestować w oprogramowanie, które precyzyjnie wyliczy czas pracy wraz z nadgodzinami niż zatrudniać kolejnych pracowników działu kadr.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *