Generix - rejestracja i kontrola czasu pracy

Systemy kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Uszkodzenie komputera

Mój komputer uległ uszkodzeniu. Udało mi się odzyskać jedynie pliki z dysku.
W jaki sposób mogę ponownie uruchomić program Time Expert 2.0 nie tracąc danych?

System Expert 2.0 korzysta z bazy danych SQL2005Express.Pliki bazy danych, które należy zabezpieczyć w takiej sytuacji to:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\Expert.mdf
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\Expert_log.ldf
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\ExpertPhoto.mdf
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\ExpertPhoto_log.ldf

Po ponownym pełnym zainstalowaniu programu Scanner Expert 2.0 bądź Control Expert 2.0 (zgodnie z posiadanymi urządzeniami i poprzednio zainstalowaną wersją programu) należy za pomocą programu utworzyć nową bazę danych.

Następnie należy zamknąć wszelkie programy System Expert 2.0 i zatrzymać serwer SQL2005Express:

Windows Start->Programy->Microsoft SQL Server 2005->Configuration Tools->SQL Server Configuration Manager->SQL Server (SQLEXPRESS)->Stop

Kontrola Czasu uszkodzenie komputera

Zapisane wcześniej pliki należy podmienić w domyślnej lokalizacji:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data

Kontrola Czasu uszkodzenie komputera

Teraz trzeba ponownie uruchomić serwer SQL2005Express:
Windows Start->Programy->Microsoft SQL Server 2005->Configuration Tools->SQL Server Configuration Manager->SQL Server (SQLEXPRESS) ->Tools->Start

Kontrola Czasu uszkodzenie komputera