Generix - rejestracja i kontrola czasu pracy

Systemy kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Brak połączenia

Stanowiska sieciowe Time Expert 2.0 nie mogą uzyskać połączenia z bazą danych. Co zrobić?

W przypadku braku komunikacji z bazą SQL ze stanowiska sieciowego należy:

1. Poprzez "SQL Server Configuration Manager" -> "SQL Server 2005 Services" uruchomić usługę "SQL Server Browser"

Rejestracja czasu pracy brak połaczenia z bazą

Rejestracja czasu pracy brak połaczenia z bazą

2. Poprzez "SQL Server Configuration Manager" -> "SQL Server 2005 Network Configuration" -> "Protocols for SQLEXPRESS" uruchomić protokół TCP/IP (TCP/IP - Enabled)

Rejestracja czasu pracy brak połaczenia z bazą

Rejestracja czasu pracy brak połaczenia z bazą

Uwaga: należy pamiętać, że po zmianie ustawień konieczny jest restart usługi "SQL Server" !

Rejestracja czasu pracy brak połaczenia z bazą

3. W zaporze systemu Windows dodać do wyjątków port oraz programy:
- Port: 1433
- Program: C:\Program Files\Miscrosoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
- Program: C:\Program Files\Miscrosoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

Rejestracja czasu pracy brak połaczenia z bazą

Rejestracja czasu pracy brak połaczenia z bazą