Generix - rejestracja i kontrola czasu pracy

Systemy kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Zamek trzpieniowy

Zamek trzpieniowy

Elektromagnetyczny zamek trzpieniowy służy do zamykania drzwi w systemach kontroli dostępu. Podanie napięcia 12V powoduje wysunięcia się stalowego trzpienia i zamknięcie drzwi. Wyłączenie napięcia powoduje cofnięcie się trzpienia i otwarcie drzwi.

Możliwy montaż w ościeżnicy i w skrzydle drzwi. Zamek posiada styki kontroli zamknięcia drzwi.

Rejestracja Czasu Pracy Rejestracja Czasu Pracy

< Powrót do listy