Generix - rejestracja i kontrola czasu pracy

Systemy kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Order Expert 2.0

Program Order Expert 2.0 składa się z 12 działów. Program jest bezpośrenio zintegrowany z Rejestracją Czasu Pracy oraz Kontrolą Dostępu. Główne możliwości programu to:
 • Prosta i intuicyjna praca w programie, Czytaj więcej arrowred
 • Definiowanie dowolnej struktury firmy, Czytaj więcej arrowred
 • Praca w sieci na dowolnej ilości stanowisk, Czytaj więcej arrowred
 • Definiowanie dowolnej ilości klientów oraz przydzielanie im praw, Czytaj więcej arrowred
 • Definiowanie niemal nieograniczononej ilości czynności oraz zleceń, Czytaj więcej arrowred
 • Kontrola czynności, Czytaj więcej arrowred
 • Kontrola zleceń, Czytaj więcej arrowred
 • Rozpoczynanie czynności przy pomocy kodów kreskowych lub klawiatury, Czytaj więcej arrowred
 • Rozpoczynanie dowolnej ilości czynności przez jednego pracownika w tym samym czasie, Czytaj więcej arrowred
 • Aktualny podgląd czynności, Czytaj więcej arrowred
 • Czas normowany oraz wyrobienie rzeczywiste, Czytaj więcej arrowred
 • Dodatek BPH I oraz BPH II, Czytaj więcej arrowred
 • Kontrola ilości wykonanych sztuk, Czytaj więcej arrowred
 • Wydruk praktycznie każdej informacji w programie (czynności, kontrola zleceń, itd.), Czytaj więcej arrowred
 • Eksport do formatów Excel, Pdf oraz Text (kontrola czynności, kontrola zleceń, itd.), Czytaj więcej arrowred
 • Definiowanie własnych szablonów wydruku, Czytaj więcej arrowred
 • Aktualizacja do najnowszej wersji z poziomu programu, Czytaj więcej arrowred
 • Praca na jednej z najlepszych baz danych dostępnej na rynku Microsoft SQL Server 2005 Express, Czytaj więcej arrowred
 • Przystosowanie do współpracy z najnowszą bazą danych Microsoft SQL Server 2008 Express, Czytaj więcej arrowred
 • Program pracuje pod kontrolą systemów Windows takich jak 2000, XP, Vista, 7 oraz Windows Server 2000, 2003, 2008, zarówno 32 jak 64 bitowych.
Program składa się z następujących działów:
Text
Pracownicy
Karty
Karty
Kontrola Zlecen
Rejestracje kontroli zleceń
Kontrola Zlecen
Czynności
Kontrola Zlecen
Podgląd czynności
Kontrola Zlecen
Kontrola czynności
Kontrola Zlecen
Kontrola zleceń
Rejestracja Czasu Pracy
Parametry
Rejestracja Czasu Pracy
Grupy
Rejestracja Czasu Pracy
Klienci
Rejestracja Czasu Pracy
Moduły
Rejestracja Czasu Pracy
Informacja
 

Prosta i intuicyjna praca w programie

Program został zaprojektowany tak, aby maskymalnie ułatwić w nim pracę. Wszystkie dane są prezentowane w przejrzysty sposób, a te które wymagają szczególnej uwagi są wyróżnione kolorami. Wiele funkcji w programie można wykonywać w różnych miejscach oraz na różne sposoby, dzięki temu to osoba obsługująca program decyduje gdzie i jak najprościej wykona daną operację. Program posiada także opcje ułatwiające szybką edycję danych jak kopiowanie pojedynczych komórek, kopiowanie wierszy oraz kolumn, edycję bezpośrednio w tabeli, itp. Kontrola Zlecen Przykładowy widok działu "Czynności"

Praca w sieci na dowolnej ilości stanowisk

Program przystosowany jest do pracy w sieci. Wspólnym elementem jest baza danych. Program łączy się z bazą danych lokalnie lub zdalnie przy pomocy adresu IP. Z programu w tym samym momencie może korzystać nieograniczona ilość osób.

Definiowanie dowolnej ilości klientów oraz przydzielanie im praw

Każdy klient może być przydzielony do określonej grupy lub podgrupy którą będzie zarządzał. Taki podział niezbędny jest do ogarnięcia większej ilości pracowników. Klient widzi tylko pracowników którzy zostali przydzieleni do jego grupy i wszystkich jej podgrup. Klientowi nadawane są także prawa określające jakie zmiany może wykonać w programie.

Definiowanie dowolnej struktury firmy

Grupy w programie wykorzystywane są do zarządzania pracownikami przez utworzonych klientów, a także do wyświetlania tylko wybranych pracowników w tabelach. Grupy mogą służyć także do zdefiniowania wielu firm w jednym systemie. Każda główna grupa może być oddzielną firma, dla której przydziela się klientów do obsługi oraz pracowników. Dla każdej z firm można utworzyć osobną strukturę wewnątrz firmy. Kontrola Zlecen Przykładowy widok działu "Grupy"

Definiowanie niemal nieograniczononej ilości czynności oraz zleceń

W programie można zdefiniować praktycznie nieograniczoną ilość czynności. Każda czynność składa się z nazwy, czasu normowanego oraz dodatku za pracę w warunkach szkodliwych. W programie można definiować również zlecenia. Zlecenia składają się z czynności wykonywanych przez pracowników.

Kontrola czynności

Program pozwala kontrolować czynności jakie wykonują pracownicy w określonym czasie. W kontroli czynności wykazywane są następujące wartości:
 • Data
 • Pracownik
 • Zlecenie
 • Czynność
 • Rozpoczęcie
 • Zakończenie
 • Czas
 • Czas normowany
 • Noce
 • BPH I
 • BPH II
 • Wyrobienie rzeczywiste
 • Ilość
Kontrola Zlecen Przykładowy widok działu "Kontrola Czynności"

Kontrola zleceń

Program pozwala kontrolować także zlecenia które składają się z pojedynczych czynności. W kontroli zleceń wykazywane są takie same wartości jak w kontroli czynności. Kontrola Zlecen Przykładowy widok działu "Kontrola Zleceń"

Rozpoczynanie czynności przy pomocy kodów kreskowych lub klawiatury

Pracownik może rozpocząć czynność nabijając jej numer na klawiaturze czytnika lub rejestrując ją poprzez kod kreskowy. Kody kreskowe dają pewność, że pracownik nie będzie się mylił podczas wpisywania numeru czynności oraz zlecenia.

Rozpoczynanie dowolnej ilości czynności przez jednego pracownika w tym samym czasie

W niektórych przypadkach jest potrzebne aby pracownik mógł rozpocząć więcej niż jadną czynność w tym samym momencie. Program Order Expert pozwala na taką sytuację.

Aktualny podgląd czynności

Wszytkie czynności wykonywane przez pracowników można śledzić w programie w czasie rzeczywistym. Dzieki temu wiadomo który pracownik wykonuje jaką czynność w danym momencie, jak długo ją wykonuje lub kiedy skończył a także ile wykonał sztuk.

Czas normowany oraz wyrobienie rzeczywiste

W programie można określać czas normowany dla danej czynności. Taki czas można wykorzystać do kontrolowania czy dana czynność nie została wykonana za szybko lub za wolno. Pozwala także kontrolować czy któryś z pracowników nie wykonuje ją w czasie znacznie odstającym od ustawionej normy. Wyrobienie rzeczywiste pozwala kontrolować pracę pracownika wyrażoną w procentach.

Dodatek BPH I oraz BPH II

Program pozwala rozliczyć należny pracownikowi dodatek za pracę w warunkach szkodliwych.

Kontrola ilości wykonanych sztuk

Oprócz kontrolowania czasu wykonania czynności, jest możliwość także kontrolowania ilości wykonanych sztuk.

Wydruk praktycznie każdej informacji w programie (lista pracowników, plany pracy, bilanse, raporty, itd.)

W programie można wydrukować informacje z praktycznie każdego działu. W każdym z działów można drukować przy pomocy dowolnej ilości szablonów, dzieki temu w zależności od potrzeb, można wydrukować wszystkie informacje lub tylko te które są dla danej firmy istotne. Kontrola Zlecen Przykładowy widok z wydruku "Kontroli Czynności"

Eksport do formatów Excel, Pdf oraz Text (lista pracowników, plany pracy, bilanse, raporty, itd.)

Dane w tabelach mogą zostać wyeksportowane do programu Microsoft Excel z pełnym formatowaniem, jak również pliku Pdf lub Text. Kontrola Zlecen Przykładowy widok wyeksportowanego działu "Kontrola czynności" do programu Microsoft Excel

Definiowanie szablonów wydruku

Każdy wydruk oparty jest na szablonie którego można dowolnie modyfikować, zarówno jeżeli chodzi o dane które mają zostać wydrukowane ale również ich wygląd (czcionka, kolor, rozmiar, wyrównanie) jak i miejsce na wydruku. Każdy dział może posiadać dowolną liczbę utworzonych szablonów. Szablony służą także podczas generowanie plików Pdf. Kontrola Zlecen Przykładowy widok szablonu "Rejestracje kontroli zleceń"

Aktualizacja do najnowszej wersji z poziomu programu

Aktualizacja do najnowszej wersji programu jest zautomatyzowana i wymaga jedynie kilkukrotnego kliknięcia myszką.

Odblokowywanie dodatkowych modułów za pomocą kodów

Odblokowanie dodatkowych modułów wymaga jedynie wczytanie otrzymanego pliku z kodem. Nie ma żadnych dodatkowych instalacji, zmian bazy, itp.

Praca na jednej z najlepszych baz danych dostępnej na rynku Microsoft SQL Server 2005 Express

Baza danych Microsoft SQL Server 2005 Express jest bezpłatną bazą danych również do użytku komercyjnego. Więcej informacji znajduje się bezpośrednio na stronie producenta Microsoft SQL Server 2005 Express

Przystosowanie do współpracy z najnowszą bazą danych Microsoft SQL Server 2008 Express

Baza danych Microsoft SQL Server 2008 Express jest najnowszą bezpłatną bazą danych również do użytku komercyjnego. Więcej informacji znajduje się bezpośrednio na stronie producenta Microsoft SQL Server 2008 Express