Generix - rejestracja i kontrola czasu pracy

Systemy kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Moduły dodatkowe

Moduł fotorejestracji

Moduł Fotorejestracji

To dodatkowy moduł do systemu rejestracji czasu pracy - Time Expert 2.0 i systemu kontroli dostępu Control Expert 2.0 wykonujący za pomocą kamer IP zdjęcia w chwili rejestracji karty identyfikacyjnej w czytniku.

Zdjęcia te są widoczne w programie rejestracji czasu pracy Time Expert 2.0 lub programie kontroli dostępu Control Expert 2.0 w specjalnej zakładce wraz z informacją o rejestracji karty identyfikacyjnej takiej jak:kiedy miała miejsce i do kogo należała karta. Taka funkcjonalność umożliwia nadzorowanie, czy pracownicy nie odbijają kart za kogoś.

UWAGA: W sytuacji, gdy w Polsce zabronione jest stosowanie systemów biometrycznych do celów rejestracji czasu pracy, fotorejestracja jest jedynym legalnym narzędziem mogącym zapobiec próbom oszustw.

Dodatkową funkcją w systemach kontroli dostępu jest możliwość robienia zdjęć osobom przechodzącym przez przejścia "otwarte" bez obowiązkowego zarejestrowania karty identyfikacyjnej. Takie zdjęcie wyzwalane jest przez podłączoną do kontrolera fotokomórkę.

Moduł e-mail

Moduł E-mail

Moduł e-mail - umożliwia wysyłanie pracownikom raportów czasu pracy w formie plików pdf na skrzynki poczty elektronicznej wprost z poziomu programu rejestracji czasu pracy Time Expert 2.0 . Funkcja działa na zasadzie "drukuj", tylko wybiera się funkcję "wyślij raport e-mail". Adresy e-mail pracowników wprowadza się w zakładce "Pracownicy".

Działanie tego modułu wymaga skonfigurowania oddzielnej skrzynki pocztowej dla programu rejestracji czasu pracy Time Expert 2.0. Na życzenie Klientów, firma Generix konfiguruje takie konta pocztowe na swoich serwerach pocztowych.

Moduł portiera

Moduł portiera - instalowany jest na komputerze ochrony przy wejściu do obiektu. W chwili zbliżenia karty identyfikacyjnej do czytnika kontroli dostępu/rejestracji czasu pracy natychmiast wyświetla na monitorze zdjęcie (pobrane z bazy wzorcowej) osoby do której należy karta. Dzięki temu portier ma możliwość kontrolowania, czy nie dochodzi do użycia karty przez osobę obcą.

Moduł ten znakomicie sprawdza się także w systemie kontroli wydawania kluczy przez portierów. Pracownik prosząc portiera o klucz zbliża do czytnika swoją kartę identyfikacyjną. Portier widzi na monitorze zdjęcie osoby oraz opis do którego pokoju może ona pobrać klucz. Dodatkowo w bazie pozostaje rejestracja kto pobrał klucz do pomieszczenia.

Moduł pracownika

Moduł Pracownika

Moduł pracownika - View Expert - to skrócona wersja programu Time Expert 2.0 dedykowana pracownikom i dająca im możliwość podglądu wyłącznie własnych rejestracji i raportów. Dostęp do swoich danych pracownik uzyskuje poprzez poprawne zalogowanie się w programie zainstalowanym na swoim komputerze.

Logowanie się pracowników w module View Expert w zależności od decyzji administratora Time Expert 2.0 może być: – otwarte – pracownik znajduje się na liście i wpisuje tylko hasło – ukryte – pracownik nie widzi listy, musi sam wpisać swoje imię i nazwisko i potwierdzić hasłem.

UWAGA: Licencja na ten moduł dostarczana jest jednorazowo bez ograniczenia co do ilości stanowisk.

Moduł exportu danych

Moduł Eksportu danych

Moduł exportu danych - umożliwia przekazywanie zgromadzonych rejestracji czasu pracy do zewnętrznych programów kadrowo-płacowych. Posiada specjalny generator formatu rekordu, w jakim ma odbywać się przekazywanie danych, dzięki czemu może współpracować praktycznie z każdym zewnętrznym programem, którego konstrukcja umożliwia przyjmowanie takich rejestracji z zewnątrz.

Eksportowany plik może mieć format:

– rekordu txt zawierającego jedną rejestrację karty (np. nr karty/nr ID, data, godzina, tryb rejestracji)
– listy rekordów w txt lub xls zawierającej podsumowania dzienne dla pracowników (np. ID, praca, 50%,100%,nadgodziny zaokrąglone, godziny nocne)
– listy rekordów w txt lub xls zawierającej podsumowania miesięczne dla pracowników (np. ID, praca, 50%,100%,nadgodziny zaokrąglone, godziny nocne)

Format rekordu użytkownik definiuje w programie sam, wybierając w specjalnym module interesujące go wartości, definiując kolejność, separator itd.

Moduł GZR Reader

GZR Reader - to rozwiązanie stosowane w przypadku, gdy Klient korzysta z czytnika czasu pracy GZR01 znajdującego się w odległej lokalizacji, z którą nie posiada zestawionego stałego łącza internetowego. GZR Reader umożliwia lokalne pobranie rejestracji z rejestratora GZR01 na komputer i wysłanie ich w formie pliku za pomocą e-mail do centrali, gdzie dane są wczytywane ręcznie do programu Time Expert 2.0.

GZR Telnet

To wygodny program narzędziowy, dedykowany instalatorom i serwisantom naszych systemów rejestracji czasu pracy i kontroli dostępów. Umożliwia w wygodny i czytelny sposób diagnozowanie i zarządzanie zaawansowanymi ustawieniami kontrolerów i rejestratorów.