Generix - rejestracja i kontrola czasu pracy

Systemy kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Przeniesienie bazy

Jak przenieść program wraz z bazą danych ze starego komputera na nowy?

Aby przenieść System Expert 2.0 na inny komputer należy wykonać kolejno poniższe kroki:

1. Wykonać z programu Time Expert -> Opcje "Beckup bazy danych"

Rejestracja Czasu Pracy przeniesienie bazy

2. Jeżeli na nowym komputerze nie jest już zainstalowana (dla innych programów) baza danych SQL2005 Express lub SQL2008 Express to należy ją teraz zainstalować. Aktualną wersję bazy SQL 2005 Express z nowymi Service Pack można bezpłatnie pobrać ze strony microsoft.com.

Uwaga: Podczas instalacji bazy SQL należy bezwzględnie wybrać typ logowania SQL i wprowadzić hasło (proponujemy SQLExpress)

Rejestracja Czasu Pracy zmiana bazy

oraz dodać uzytkownika do praw administratora serwera SQL

Rejestracja Czasu Pracy zmiana bazy

Nie zastosowanie się do tych zaleceń uniemożliwi uruchomienie systemu Expert System 2.0.

3. Teraz należy zainstalować narzędzie do zarządzania bazą "Microsoft SQL Server Management Studio Express"

Baza danych Microsoft SQL Server 2005 Express: Microsoft SQL Server 2005 Express
Baza danych Microsoft SQL Server 2008 Express: Microsoft SQL Server 2008 Express

4. Po zainstalowaniu SQL należy teraz zainstalować odpowiednio Scanner Expert 2.0 lub Control Expert 2.0.

Aktualną wersję programów można pobrać ze strony www.generix.com.pl/install.
Uwaga: strona zabezpieczona hasłem instalatorskim. Hasło do uzyskania telefonicznie w firmie Generix.

5. Należy uruchomić program Scanner Expert lub Control Expert i wybrać "Utwórz bazę danych oraz konto".

Rejestracja Czasu Pracy zmiana bazy

wybrać połącz

Rejestracja Czasu Pracy zmiana bazy

oraz potwierdzić dane nowego konta (login: Expert, hasło: TimeExpert).

6. Należy zamknąć Programy Expert i uruchomić program " Microsoft SQL Server Management Studio Express".

Rejestracja Czasu Pracy zmiana bazy

7. Zalogować się do bazy.

Rejestracja Czasu Pracy zmiana bazy

8. Wybrać ze spisu bazę Expert i wybrać dla niej funkcję Tasks->Restore->Database ...

Rejestracja Czasu Pracy zmiana bazy

9. Wskazać plik Expert.bak wykonany na "starym" komputerze.

Rejestracja Czasu Pracy zmiana bazy

10. Zaznaczyć "ptaszkiem" znalezioną bazę.

Rejestracja Czasu Pracy zmiana bazy

11. W zakładce "Options" wybrać funkcję "Overwrite the existing database".

Rejestracja Czasu Pracy zmiana bazy

12. Nacisnąć "OK".

13. Po zakończeniu operacji wyświetli się potwierdzenie.

Rejestracja Czasu Pracy zmiana bazy

Uwaga: Na "nowym" komputerze nie będzie działała licencja na stare stanowisko. Aby uzyskać licencję na nowe stanowisko należy skontaktować się z firmą Generix