Generix - rejestracja i kontrola czasu pracy

Systemy kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Dodanie kart SE

Jak mogę dodać nowe karty do systemu Time Expert 2.0? Używam modułu Scanner Expert 2.0.

Karty można dodać tylko za pomocą programu Scanner Expert 2.0 lub Control Expert 2.0.
Użytkownicy korzystający z modułu Scanner Expert 2.0 muszą wykonać następującą procedurę:

1. Uruchomić moduł Scanner Expert 2.0 i wyłączyć w nim komunikację z czytnikami (przycisk na głównym panelu - "Wyłączony").

Kontrola Dostępu dodanie kart

2. Należy wejść do modułu czytniki, najechać kursorem myszki na linię wybranego czytnika poprzez który będą programowane nowe karty, nacisnąć prawy przycisk myszki i z rozwiniętego menu wybrać "Dodaj nowe karty"

Kontrola Dostępu dodanie kart

3. Otworzy się nowe puste szare okienko, co oznacza, że program przełączył się w tryb programowania kart.
Teraz należy podejść do czytnika i kolejno zbliżać karty.

Kontrola Dostępu dodanie kart

WAŻNE: Karty otrzymają automatycznie po kolei PIERWSZE WOLNE NUMERY na liście kart.

4. Po zakończeniu programowania kart przy czytniki w okienku programu pojawią się numery nowo wprowadzonych kart według kolejności ich zbliżania do czytnika. Jeżeli informacja o nr jest poprawna należy nacisnąć przycisk "Dodaj nowe karty do bazy danych"

5. Karty zostały dodane