Generix - rejestracja i kontrola czasu pracy

Systemy kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Dodanie kart CE

Jak mogę dodać nowe karty do systemu Time Expert 2.0? Używam modułu Control Expert 2.0.

Karty można dodać tylko za pomocą programu Scanner Expert 2.0 lub Control Expert 2.0

Użytkownicy korzystający z modułu Control Expert 2.0 muszą wykonać następującą procedurę:

1. Uruchomić moduł Control Expert 2.0 i wyłączyć w nim komunikację z czytnikami i kontrolerami.

Kontrola Dostępu dodanie kart

2. Otworzyć dział "Karty"

Kontrola Dostępu dodanie kart

3. Umieścić kursor w oknie z listą kart, nacisnąć prawy przycisk myszki i z rozwiniętego menu wybrać opcję "Dodaj z czytnika"

Kontrola Dostępu dodanie kart

4. Jeżeli posiadamy więcej czytników należy z listy wybrać kontroler, w czytniku którego będziemy programować nowe karty. Jeżeli posiadamy tylko jeden kontroler ta funkcja nas nie dotyczy i przechodzimy do pkt. 5

5. Otworzy się nowe puste szare okienko, co oznacza, że program przełączył się w tryb programowania kart.
Teraz należy podejść do czytnika i kolejno zbliżać karty.

Kontrola Dostępu dodanie kart

WAŻNE: Karty otrzymają automatycznie po kolei PIERWSZE WOLNE NUMERY na liście kart.

6. Po zakończeniu programowania kart przy czytniki w okienku programu pojawią się numery nowo wprowadzonych kart według kolejności ich zbliżania do czytnika. Jeżeli informacja o nr jest poprawna należy nacisnąć przycisk "Dodaj nowe karty do bazy danych"

7. Karty zostały dodane.