Generix - rejestracja i kontrola czasu pracy

Systemy kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Możliwość generowania pliku txt lub xls

Dodaliśmy w programie Time Expert 2.0 w zakładce „Raport” możliwość generowania pliku txt lub xls , którego zadaniem jest eksportowanie danych sumarycznych (dziennych lub miesięcznych) zawierających informacje wynikowe (np. obliczony czas pracy, 50%, 100%, godziny nocne itd.) Format pliku, jego zawartość, kolejność pól, rodzaj zaokrąglania godzin nadliczbowych można samemu konfigurować za pomocą dodanego przez nas narzędzia.