Generix - rejestracja i kontrola czasu pracy

Systemy kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Dodatkowy raport grupowy

Dodaliśmy w programie Time Expert 2.0 w zakładce rozliczenia dodatkowy raport grupowy, który zawiera na jednej stronie informacje o godzinach pracy i nadgodzinach grupy pracowników. Każda kratka to jeden dzień, a w niej znajduje się informacja o godzinach pracy i nadgodzinach (jeżeli wystąpiły).